Bezpłatne standard -
Free standard

, a wolność do udziału w procesie rozwoju. Proces normalizacji zazwyczaj wymaga kompletnego wolnego referencyjną implementację oprogramowania, który pokazuje, że jest to wykonalne i renderuje go do użytku. Standardowa darmowe jest patent obciążone.

.

Podobne procesy są teraz następuje różnych organów normalizacyjnych „otwarte”, słowo „open” został spopularyzowany przez ruch „open source” w celu zaangażowania potężnych graczy przemysłu

Przykłady wolnych / otwartych standardów organów

Zobacz też

Referencje