Prokurator Stanów Zjednoczonych w Dystrykcie Maryland —
United States Attorney for the District of Maryland

, ma jurysdykcję w sprawach ściganych przez wszystkich US Attorney.

Organizacja

Kancelaria podzielona jest na wydziały zajmujące się sprawami cywilnymi, karnymi i prawami obywatelskimi.

Adwokaci amerykańscy w dystrykcie Maryland

Bibliografia